Series #4

Series #4

Join

Results overview

Personal standing
Division
pos pilot races total
1 Oleg Zholobov 794
2 Artyom Manisha 735
3 Nikolay Polyakov 721
4 Denis Andreev 709
5 Nikita Burzakovskiy 688
6 Viktor Ryabkov 678
7 Alexey Solntsev 670
8 Maxim Dolgopyatov 631
9 Vitaliy Babinok 602
10 Artem Voskovskiy 597
11 Roman Yukus 505
12 Oleg Erkulev 504
13 Leonid Makovkin 450
14 Dmitriy Nazarov 443
15 Sergey Demidov 415
16 Mikhail Ermakov 412
17 Timur Rakhmatov 408
18 Nikita Orazaev 405
19 Alexandr Pogorelov 386
20 Amir Sabirov 336
21 Stepan Khokhlachev 330
22 Viktor Romanchuk 293
23 Kirill Mednikov 274
24 Alexander Shchinov 193
25 Dmitriy Kofanov 180

Show results

25