Series #3

Series #3

Join

Results overview

Personal standing
Division
pos pilot races total
1 Alexey Koptsov 810
2 Dmitriy Nazarov 807
3 Mikhail Bykov 786
4 Alexandr Pogorelov 719
5 Timur Rakhmatov 685
6 Oleg Erkulev 682
7 Egor Simonov 676
8 Nikita Orazaev 670
9 Denis Andreev 616
10 Artyom Manisha 614
11 Amir Sabirov 584
12 Maxim Dolgopyatov 576
13 Nikolay Polyakov 560
14 Vitaliy Babinok 556
15 Artem Voskovskiy 552
16 Pavel Sorokin 531
17 Viktor Romanchuk 530
18 Daniil Tylyk 525
19 Denis Efimov 494
20 Viktor Ryabkov 493
21 Petr Pinchuk 480
22 Mikhail Ermakov 405
23 Alexandr Galkin 328
24 Leonid Makovkin 322
25 Dmitriy Kofanov 315

Show results

25