Log in to registerfor the stage

Registration is closed!

Follow the racing events at our YouTube channel https://www.youtube.com/c/SMPRacing

Registration is closed!

Registered pilots (143)

Отборочный этап Кубка G-Drive Imola

All leagues
name and surname car ranking
Dmitriy Kofanov 227 1849
Alexander Shchinov 519 1802
Nikita Bogoroditskiy 317 1771
Dmitriy Nazarov 35 1766
Artem Manisha 8 1757
Andrey Stepanov 145 1752
Vladimir Rybkin 314 1745
Daniil Tylyk 776 1734
Pavel Likhtar 63 1723
Denis Vorobyov 696 1723
Maxim Safronov 4 1708
Denis Sakharov 19 1705
Igor Lysenko 146 1698
Vyacheslav Kirpun 215 1668
Alexey Solntsev 97 1659
Ruslan Kovalyuk 73 1643
Vladimir Ivanov 143 1640
Pavel Sorokin 16 1639
Vadim Tsvetkov 95 1608
Alexandr Dudarev 55 1607
Konstantin Panichkin 15 1601
Zakhar Mukhin 225 1600
Alexey Smirnov 71 1590
Max Lavrushin 931 1582
Vladislav Bondarev 889 1572

Show results

25