Log in to sign up for the championship

Registration is closed!

Follow the racing events at our YouTube channelhttps://www.youtube.com/c/SMPRacing

Go to YouTube

Registered pilots (196)

G-Drive Cup

All leagues
name and surname car ranking
Alexandr Smolyar 8 2222
Danila Cherepenin 177 2190
Oleg Zholobov 95 2115
Alexey Mayer 463 2093
Egor Ogorodnikov 41 2091
Mikhail Bykov 142 2045
Yaroslav Shevyrtalov 373 2044
Alexey Shelobanov 7 2014
Nikolay Koloskov 152 1970
Oleg Erkulev 67 1948
Sergey Skidanov 991 1896
Vyacheslav Abuladze 579 1885
Alexandr Novikov 369 1880
Nikolay Polyakov 40 1877
Artem Manisha 89 1872
Ivan Shermetinskiy 81 1870
Alexey Koptsov 121 1868
Oleg Kamenev 54 1865
Leonid Makovkin 57 1865
Nikita Bogoroditskiy 317 1864
Igor Murdasov 992 1864
Kirill Mednikov 359 1853
Elmar Kurbanov 50 1845
Alexander Shchinov 519 1844
Anton Tokbulatov 5 1815

Show results

25